Tình yêu dành cho Kyuhyun

fan girls hãy cứ ảo tưởng sức mạnh đi thôi. Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta nào

Góc nhỏ dành cho truyện ngôn tình

Đang Viết: Thiên Kiếp

Miêu Tả: Mối tình hậu thế của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ngược luyến tàn tâm, ending chưa biết.

Nội Dung :

Chương 1 + Chương 2 + Chương 3 + Chương 4 + Chương 5 + Chương 6 + On going…

 

Advertisements
%d bloggers like this: