Tình yêu dành cho Kyuhyun

fan girls hãy cứ ảo tưởng sức mạnh đi thôi. Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta nào

Kyuhyun Fanfic động

Ở một nơi lặng lẽ nghĩ về thế giới rộng lớn ngoài kia và viết nên những câu chuyện của riêng mình.

Truyện 1: Super Junior! The Last Man Standing

Tác Giả : Tui

Thể loại: fanfic về Suju với main là Kyuhyun, truyện ngược, buồn, HE.

Mục Lục:

Truyện 2: Đợi ở Gwanghwamun

Tác Giả: Dĩ nhiên là tui rồi.

Thể loại: Ngược, sủng, cường công nhược thụ, WonKyu fanfic, Ending chưa biết thế nào.

Mục Lục: